2014 Islandsmotid i ishokki kvenna
Akureyri, Reykjvik, ICELAND
03.09.2013 - 14.03.2014
 
 
 
 
 
Games & Results
 
Date Location
Venue
Phase Group No. Game Result Status
 03.09.2013 Tue
  19:30
 Reykjvik
 Skautahollin i Laugardal
 Preliminary Round    1 SR   -   BJO   0 - 9    
 ( 0 - 2 ,  0 - 5 ,  0 - 2 ) 
  open   open
Game Completed
 07.09.2013 Sat
  21:30
 Reykjvik
 Skautahollin i Laugardal
 Preliminary Round    2 SR   -   SA   5 - 7    
 ( 3 - 5 ,  1 - 1 ,  1 - 1 ) 
  open   open
Game Completed
 21.09.2013 Sat
  19:00
 Reykjvik
 Egilshollin
 Preliminary Round    3 BJO   -   SA   9 - 2    
 ( 3 - 0 ,  4 - 0 ,  2 - 2 ) 
  open   open
Game Completed
 05.10.2013 Sat
  19:00
 Akureyri
 Skautahollin a Akureyri
 Preliminary Round    4 SA   -   BJO   7 - 4    
 ( 2 - 3 ,  2 - 1 ,  3 - 0 ) 
  open   open
Game Completed
 15.10.2013 Tue
  19:30
 Reykjvik
 Egilshollin
 Preliminary Round    5 BJO   -   SR   10 - 0    
 ( 6 - 0 ,  1 - 0 ,  3 - 0 ) 
  open   open
Game Completed
 19.10.2013 Sat
  21:30
 Reykjvik
 Skautahollin i Laugardal
 Preliminary Round    6 SR   -   SA   5 - 13    
 ( 3 - 5 ,  2 - 4 ,  0 - 4 ) 
  open   open
Game Completed
 05.11.2013 Tue
  19:30
 Reykjvik
 Skautahollin i Laugardal
 Preliminary Round    7 SR   -   BJO   5 - 8    
 ( 3 - 4 ,  2 - 2 ,  0 - 2 ) 
  open   open
Game Completed
 09.11.2013 Sat
  19:00
 Reykjvik
 Egilshollin
 Preliminary Round    8 BJO   -   SA   2 - 3    
 ( 1 - 1 ,  0 - 1 ,  1 - 1 ) 
  open   open
Game Completed
 23.11.2013 Sat
  19:00
 Akureyri
 Skautahollin a Akureyri
 Preliminary Round    9 SA   -   SR   7 - 4    
 ( 3 - 1 ,  2 - 2 ,  2 - 1 ) 
  open   open
Game Completed
 06.12.2013 Fri
  19:30
 Reykjvik
 Skautahollin i Laugardal
 Preliminary Round    10 SR   -   BJO   2 - 15    
 ( 0 - 4 ,  0 - 6 ,  2 - 5 ) 
  open   open
Game Completed
 14.12.2013 Sat
  19:00
 Akureyri
 Skautahollin a Akureyri
 Preliminary Round    11 SA   -   SR   8 - 1    
 ( 2 - 0 ,  3 - 1 ,  3 - 0 ) 
  open   open
Game Completed
 21.12.2013 Sat
  19:00
 Akureyri
 Skautahollin a Akureyri
 Preliminary Round    12 SA   -   BJO   2 - 3    
 ( 2 - 1 ,  0 - 2 ,  0 - 0 ) 
  open   open
Game Completed
 14.01.2014 Tue
  19:30
 Reykjvik
 Egilshollin
 Preliminary Round    13 BJO   -   SR   6 - 5    
 ( 4 - 2 ,  1 - 2 ,  1 - 1 ) 
  open   open
Game Completed
 08.02.2014 Sat
  19:00
 Reykjvik
 Egilshollin
 Preliminary Round    14 BJO   -   SA   4 - 3    
 ( 1 - 1 ,  2 - 0 ,  1 - 2 ) 
  open   open
Game Completed
 15.02.2014 Sat
  20:00
 Reykjvik
 Skautahollin i Laugardal
 Preliminary Round    15 SR   -   SA   1 - 6    
 ( 0 - 2 ,  1 - 3 ,  0 - 1 ) 
  open   open
Game Completed
 18.02.2014 Tue
  19:30
 Reykjvik
 Egilshollin
 Preliminary Round    16 BJO   -   SR   13 - 3    
 ( 4 - 0 ,  5 - 2 ,  4 - 1 ) 
  open   open
Game Completed
 22.02.2014 Sat
  18:30
 Akureyri
 Skautahollin a Akureyri
 Preliminary Round    17 SA   -   SR   16 - 0    
 ( 4 - 0 ,  6 - 0 ,  6 - 0 ) 
  open   open
Game Completed
 01.03.2014 Sat
  19:00
 Akureyri
 Skautahollin a Akureyri
 Preliminary Round    18 SA   -   BJO   1 - 7    
 ( 0 - 3 ,  1 - 0 ,  0 - 4 ) 
  open   open
Game Completed
 06.03.2014 Thu
  19:30
 Reykjvik
 Egilshollin
 Final    19 BJO   -   SA   1 - 2    
 ( 0 - 0 ,  1 - 1 ,  0 - 1 ) 
  open   open
Game Completed
 09.03.2014 Sun
  19:00
 Akureyri
 Skautahollin a Akureyri
 Final    20 SA   -   BJO   5 - 0    
 ( 2 - 0 ,  0 - 0 ,  3 - 0 ) 
  open   open
Game Completed
 14.03.2014 Fri
  19:45
 Reykjvik
 Egilshollin
 Final    21 BJO   -   SA      
Scheduled


 
Team Legend

BJO = Bjorninn , SA = SA , SR = Skautafelag Reykjavikur


© Copyright IHI